Dwa typy sterowania automatycznego

 

 

Funkcja

 E5

e5

 E7

biały

szron

Funkcja ochrony
wymiennika przed
zamarzaniem

Dwa algorytmy ochrony wymiennika przed zamarzaniem:

Nagrzewnica wstępna-JAKO JEDYNA NA RYNKU- PŁYNNIE REGULOWANA!

Moc grzania  nagrzewnicy dobierana jest automatycznie w zależności od wydajności wentylatorów. Ma to ogromny wpływ na zużycie energii przez centrale. Przykład- W centrali 350, przy temp. zewnętrznej -10, nagrzewnica będzie
pobierała moc 200 W ( a nie 800W) w celu podgrzania powietrza o 6 stopni.

Modulacja wydajnościami wentylatorów:

Na czas odszraniania wentylator wyciągowy zwiększa swoje obroty co powoduje większy udział ciepłego zużytego powietrza przepływającego przez wymiennik w stosunku do chłodnego powietrza z zewnątrz i oddalenie ryzyka oblodzenia.

Trzy algorytmy ochrony wymiennika przed zamarzaniem:

Nagrzewnica wstępna-JAKO JEDYNA NA RYNKU- PŁYNNIE REGULOWANA!

Moc grzania  nagrzewnicy dobierana jest automatycznie w zależności od wydajności wentylatorów. Ma to ogromny wpływ na zużycie energii przez centrale. Przykład- W centrali 350, przy temp. zewnętrznej -10, nagrzewnica będzie
pobierała moc 200 W ( a nie 800W) w celu podgrzania powietrza o 6 stopni.

Modulacja wydajnościami wentylatorów:

Na czas odszraniania wentylator wyciągowy zwiększa swoje obroty co powoduje większy udział ciepłego zużytego powietrza przepływającego przez wymiennik w stosunku do chłodnego powietrza z zewnątrz i oddalenie ryzyka oblodzenia.

Otwieranie by-passu:

Podczas wystąpienia ryzyka zaszronienia wymiennika- powietrze z zewnątrz nawiewane jest przez by-pass, natomiast powietrze zużyte przechodzi przez wymiennik i go ogrzewa. Dzięki takiemu rozwiązaniu (wentylatory pracują na równych biegach) nie tworzy się w domu podciśnienie.

wentylator Praca wentylatorów

4 biegi, płynna procentowa regulacja, możliwość regulacji wydajności wentylatora nawiewnego vs wyciągowego.Minimalna prędkość wentylatora- 25% Płynna procentowa regulacja,
możliwość regulacji wydajności wentylatora nawiewnego vs wyciągowego.
Minimalna prędkość wentylatora- 10%

termRegulacja temperatury zadanej

Po wprowadzeniu temperatury zadanej centrala będzie dążyła do nawiewu powietrza o temperaturze jak najbardziej zbliżonego do temperatury zadanej.Odbywać się to będzie za pomocą otwierania/ zamykania by-passu, wyboru czerpni (o ile będzie taka możliwość).

 bypassBy-pass automatyczny

Przepustnica obejściowa wymiennika pozwala na przekierowanie powietrza czerpanego z zewnątrz obejściem omijającym wymiennik.Umożliwia ona wyłączenie funkcji odzysku ciepła w przypadku, gdy nie jest ona pożądana.Za pomocą regulacji by-passem centrala dąży do nawiewania powietrza jak najbardziej zbliżonego naszym wymaganiom.

 filtrAlarm filtra

Alarm filtra uruchamia się po 3 miesiącach ciągłej pracy centrali.

 zegarHarmonogram pracy

Istnieje możliwość ustawienia 4 stref czasowych w dobowo-tygodniowym grafiku pracy centrali. Można programować każdy dzień osobno z różnymi godzinami stref, w których są różne temperatury zadane oraz różne wydajności pracy wentylatorów. Istnieje możliwość ustawienia 3 trybów pracy w tygodniowym grafiku pracy centrali. Program pracy pisze się na cały tydzień(pon-pt), sobotę i niedziele, z różnymi godzinami trybów pracy, w których są różne temperatury zadane oraz różne wydajności pracy wentylatorów.

 funkcja uzFunkcje użytkownika

Możliwość wyboru 2 funkcji użytkownika spośród 6 różnych:
-nawiew max/ wyciąg max,           FUNKCJA PRZEWIETRZANIA
-nawiew 1 bieg/ wyciπg max,       FUNKCJA OKAP
-nawiew wyłączony/ wyciąg max,
-nawiew min/ wyciąg min,
-nawiew max/ wyciąg 1 bieg,       FUNKCJA KOMINEK
-nawiew max, wyciąg wyłączony
Możliwość wyboru 2 funkcji użytkownika spośród dowolnej konfiguracji nawiew vs wyciąg