Aby obalić mity o fantastycznych współczynnikach odzysku ciepła przedstawiamy symulacje komputerowych obliczeń dla jednego z wybranych wymienników  stosowanych w naszych centralach. Wymiennik aluminiowy z płytami powodującymi turbulencje. Producent oprogramowania zapewnia dokładność obliczeń do 1%. Program opracowany w oparciu o Europejską normę EN 308. Rzeczywiste pomiary na rekuperatorach wykonane w zimie 2008-2009 r. potwierdzają wyniki obliczeń. Wymienniki z tworzyw sztucznych mają mniejszą sprawność od aluminiowych, choć są stosowane w wielu „fantastycznych” centralach. Przykłady obliczeń 1-3 uwzględniają realne warunki pogodowe i ilości powietrza, natomiast przykład 4 jest praktycznie nierealny, a jest obrazem jak można dla reklamy podwyższyć sprawność do 97%.

PRZYKŁAD 1

Wyniki (zima)

Pow. usuwane Pow. dostarczane
Przepływ powietrza 350 Nm3/h 350 Nm3/h
Spadek ciśnienia 119 Pa 113 Pa
Efektywność 54% 72%
Prędkość powietrza
(przed/wewn.)
1,62 / 2,87 m/s 1,43 / 2,53 m/s
Kondensat 0,8 l/h, tkond 7,7°C tszronu < -7,0°C
Odzyskana moc 2,6 kW

PRZYKŁAD 2

Wyniki (zima)

Pow. usuwane Pow. dostarczane
Przepływ powietrza 200 Nm3/h 200 Nm3/h
Spadek ciśnienia 64 Pa 62 Pa
Efektywność 64% 80%
Prędkość powietrza
(przed/wewn.)
0,93 / 1,64 m/s 0,83 / 1,47 m/s
Kondensat 0,5 l/h, tkond 7,7°C tszronu < -5,0°C
Odzyskana moc 1,5 kW

PRZYKŁAD 3

Wyniki (zima)

Pow. usuwane Pow. dostarczane
Przepływ powietrza 100 Nm3/h 100 Nm3/h
Spadek ciśnienia 29 Pa 29 Pa
Efektywność 70% 87%
Prędkość powietrza
(przed/wewn.)
0,46 / 0,82 m/s 0,42 / 0,74 m/s
Kondensat 0,3 l/h, tkond 7,7°C tszronu < -4,0°C
Odzyskana moc 0,87 kW

PRZYKŁAD 4

Wyniki (zima)

Pow. usuwane Pow. dostarczane
Przepływ powietrza 200 Nm3/h 100 Nm3/h
Spadek ciśnienia 65 Pa 29 Pa
Efektywność 45% 97%
Prędkość powietrza
(przed/wewn.)
0,93 / 1,64 m/s 0,42 / 0,74 m/s
Kondensat 0,2 l/h, tkond 7,7°C tszronu < -8,0°C
Odzyskana moc 0,95 kW