Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym
i wentylatorami EBM na prąd stały EC

Model  Wydatek max/h Centrala Sterowanie automatyczne
E5
Sterowanie automatyczne
E7
By-pass automatyczny
WNWH350EC 350 5800 750 1150 250
WNWH500EC 500 6200 750 1150 250
WNWV500EC 500 6600 750 1150 250
WNWH800EC 800 7300 750 1150 250
WNWV800EC 800 7300 750 1150 250

 

Rekuperator z wymiennikiem obrotowym
i wentylatorami EBM na prąd stały EC

Model Wydatek max/h Cena netto
Sterownik automatyczny E5
Cena netto
Sterownik automatyczny E7
ROT 350 (E5)E6 EC 350 7385 7785
ROT 500 (E5)E6 EC 500 7950 8350

Jako dodatkowa OPCJA:

Nagrzewnica wstępna dla modelów WNWH 350 oraz WNWH 500                            moc 800W          Cena 300 zł netto

Nagrzewnica wstępna dla modelu WNWV 500 oraz WNW 800                                          moc 1kW          Cena 350 zł netto

Oznaczenia:
WNWH- Króćce po bokach
WNWV- Króćce do góry
ROT- Rotor
E5- Sterowanie automatyczne wersja E5
E7- Sterowanie automatyczne wersja E7
EC- Wentylatory na prąd stały